Proclamation by Kamehameha III

Honolulu, June 8th, 1839. [Proclamation: Ke Kukala Ana a Ke Alii, June 8, 1839]

Proclamation by Kamehameha III