Free in-person presentation on October 15, 2022 at the Hawai‘i State Capitol Auditorium

Posted on Oct 11, 2022 in HSA News
M485-1-7-031

Ref No.: M485-1-7-031
08/06/1890, Dinner at Iolani Palace.
Cropped and enhanced image of the printed cover of the Dinner at Iolani Palace
in honor of Rear Admiral George Brown

In Celebration of Archives Month, the Hawaiʻi State Archives is proud to present the following presentation on October 15, 2022, from 1:00 to 2:00pm at the Hawaiʻi State Capitol Auditorium. This event is being graciously sponsored by Senator Brian Taniguchi. So please join us for what is sure to be an informative and appetizing talk!

Dishes and Diplomacy: King David Kalākaua at the Table

This presentation discusses the ways King David Kalākaua, the constitutional monarch of the Kingdom of Hawai`i, utilized culinary diplomacy at an 1890 ʻahaʻaina (banquet) to honor Rear-Admiral George Brown, of the United States Navy. I will talk about the venue, the invited guests, the table setting, the menu, the selection of dishes and libations, and the musical selections. Through this diplomatic dinner, the status and authority of Kalākaua is emphasized as he extends hospitality to his political friends and enemies.

About the Presenter:
Kristin McAndrews has a doctorate in English and is a retired Associate Professor of English at the University of Hawai`i at Mānoa. Her scholarly work focuses on folklore, storytelling, and the power of food in literature and culture. At UHM and in Paris and Florence, she taught classes in food writing and art, literature, and food. Since retirement, she’s served on the board of Slow Food Oʻahu and has given presentations at the Honolulu Museum of Art on the significant role of food in art.

E hoʻolauleʻa aku ai i ka Malama Akewika, he haʻaheo ka Waihona Palapala Aupuni o ka Mokuʻāina ʻo Hawaiʻi e hōʻike aku i kekahi haʻiʻōlelo ma ʻOkatoba 15, 2022, i ka hola 1 ʻaui. a pau i ka hola 2 ʻaui., ma ke Kahua Haʻiʻōlelo o ke Kapitala o Ka Mokuʻāina ʻo Hawaiʻi. Kākoʻo ʻia me ka ʻoluʻolu e Kenekoa Brian Taniguchi. E ʻoluʻolu mai e huliāmahi me mākou i ka ʻono o kēia ʻike waiwai.

Nā Meaʻai me ka Noho Nihi: Ka Mōʻī Kalākaua ma ke Pākaukau

He haʻiʻōlelo kēia e pili ana i ko Davida Kalākaua, ka Mōʻī o kō Hawaiʻi Pae ʻĀina, noʻeau ma ka noho nihi ʻana ma o ka meaʻai ma kekahi ʻahaʻaina 1890 e hoʻohanohano ai iā Hope-ʻAkimalala George Brown, o ka ʻOihana Moku kaua ʻo Amelika Huipū ʻIa. E wehewehe aku ʻana au i kahi i mālama ʻia ka ʻahaʻaina, nā kānaka i kono ʻia, ka pono pākaukau, ka papa kuhikuhi meaʻai, nā meaʻai me nā meainu i koho ʻia, a pēlā pū nā mele i hoʻokani ʻia. Ma muli o kēia ʻahaʻaina noho nihi, hoʻokoʻikoʻi ʻia nō ko Kalākaua kūlana me ka mana ma kona hoʻokipa ʻana i nā hoa me nā hoa paio welo like.

No ka Haʻiʻōlelo:
He laeʻula ko Kristin McAndrews ma ka ʻōlelo Pelekānia a he Kumu ʻōlelo Pelekānia ʻo ia ma ke Kula Nui Hawaiʻi o Mānoa e hoʻomaha loa nei. Pili kona ʻimi noiʻi noelo i nā moʻolelo, ka haʻimoʻolelo ʻana a me ka mana o ka ʻai ma nā moʻolelo me nā ʻike lāhui. Ma UHM, Palisa, me Filorente ʻo ia i aʻo aku ai i mau papa no ke kākau ʻana e pili ana i ka ʻai, ka moʻolelo, me ka pāheona. Ma kona hoʻomaha loa ʻana, kū ʻo ia ma ka papa o ʻAi Mālie o Oʻahu a haʻi ʻōlelo ʻo ia ma ka Hale Hōʻikeʻike Hana Noeau o Honolulu (HOMA) no ka waiwai o ka ʻai ma nā hana noʻeau.

Additional resources:
Visit the Dishes and Diplomacy: King David Kalākaua at the Table Events page on Facebook for additional information.