Chant and Genealogy Book

Gift of Benedict S. Goo. Benedict was the son of Goo Wan Hoy and Malia Grace of Kohala. This book was found in a safe after his brother died and probably been there since his father’s death. No other information is available about the book.

For more information about this collection, view the finding aid at: https://ags.hawaii.gov/wp-content/uploads/2021/10/hsa_m458-chant-and-genealogy-book_fa_20211020.pdf.

The records are presented as PDFs that can be downloaded.

Makana ʻia e Benedict S. Goo. ʻO Benedict ke keikikāne a Goo Wan Hoy lāua ʻo Malia Grace o Kohala. Loaʻa ʻia kēia puke ma ka pahu hao ma hope o ka hala ʻana a kona kaikuaʻana a ma laila nō paha mai ka wā i hala ai kona mākuakāne. ʻaʻohe ʻike ʻē aʻe ma waho o kēnā no kēia puke.

I ʻike hou e pili ana i kēia waihona, e nānā i ka puke kuhikuhi kākoʻo ma: https://ags.hawaii.gov/wp-content/uploads/2021/10/hsa_m458-chant-and-genealogy-book_fa_20211020.pdf.

Ua hōʻike ʻia nā palapala ma ke ʻano he mau PDF no ka hoʻoili ʻana.

Chant and Genealogy Book
Ref No. Item Description
M458-1 Chant and Genealogy Book

See also other Archives Month 2021 Exhibitions / E nānā i nā Hōʻikeʻike Malama Akewika 2021 ʻē aʻe:

  [Ref No. M86] Selections from the Theodore Kelsey Manuscript Collection
  [Ref No. KAHN] Mele Selections from the Paul Markham Kahn Collection
  [Ref No. M445] Selections from the Henry Enoka Palenapa Kekahuna Manuscript Collection
  [Ref No. M432] Hawaiian Chants and Mele Manuscript Collection

Back to Online Exhibitions
Back to State Archives’ Home