Joint Proclamation

Broadside: He Mau Olelo Hoakaka no ko maua noho ana. July 5, 1832.  Joint Proclamation by Kamehameha III and Kīna‘u

He Mau Olelo Hoakaka no ko maua noho ana